Stavre Bygg AB är ett byggföretag i Trollhättan som bland annat bygger och förvaltar hyresrätter i egen regi. Företaget startade 1988. Fastighetsbeståndet är beläget i stadsdelarna Stavrelund, Sandhem Halvorstorp och Egna Hem. Vi bygger trevliga hus i mysig miljö, gärna i befintliga stadsdelar. Vi strävar efter att hålla låga hyror och åstadkomma miljövänliga lösningar.