Åsaka Rödjan, 461 95 Trollhättan, Mob: 070-6574422